Att mäta och räkna på hälsa

Det går idag relativt enkelt att mäta och räkna på hälsoinvesteringar på företag. Bland annat har den arbetshälsoekonomiska analysgruppen under ledning av Malin Lohela Karlsson, Enheten för interventions- och implementeringsforskning inom arbetshälsa vid Karolinska Institutet tagit fram ett verktyg för … Continue reading Att mäta och räkna på hälsa